Ryhmät

Kukonharjan päiväkodissa toimii kuusi ryhmää. Lapsiryhmät on jaettu ikäkausien mukaan omiin vertaisryhmiinsä. Ryhmissä toteutetaan pienryhmätoimintaa, jolloin lapset jaetaan edelleen pienempiin toimintaryhmiin.

  • TOUKKIEN ryhmässä touhuavat tarhan pienimmät, 1-2-vuotiaat lapset.

  • TUHATJALKAISTEN ryhmässä kipittävät 2-3-vuotiaat lapset.

  • LEPPÄKERTTUJEN ryhmässä lentelevät 3-4-vuotiaat lapset.

  • PERHOSISSA liihottelevat 4-5-vuotiaat lapset.

  • KIMALAISISSA (eli ”pikkueskareissa”) pörräävät 5-6-vuotiaat lapset.

  • HEPOKATIT pomppivat jo viimeistä vuotta Kukonharjassa, eli ovat esikoululaisia.

Esiopetus

Esikoulussa harjoittelemme taitoja, jotka helpottavat lapsen koulun aloitusta seuraavana syksynä. Opetus tapahtuu lapsen kehitystason huomioon ottaen ja leikkiä käytetään perusvälineenä monien opeteltavien taitojen harjoittelussa. Esiopetussuunnitelmamme on monipuolinen ja käytämme erilaisia teemoja integroidessamme eri osa-alueita yhteen.

Eskarikirjana tänä vuonna käytämme " Seikkailujen eskari" -esiopetuskirjaa. Teemme yhteistyötä Loukinaisten koulun kanssa, joten lapsi tutustuu jo esiopetusvuonna myös koulun toimintaan. Kukonharjan päiväkodissa annamme lapselle hyvän ja turvallisen pohjan siirryttäessä päiväkodista kohti koulua.

Ryhmissämme kiertää viikoittain myös varhaiserityisopettaja Kaisa Laakso